Enabled Theatre
Regionalni umjetnički projekat koji će kroz dvosmjernu razmjenu, uključiti umjetnike, eksperte i osobe sa poteškoćama u razvoju kao i njihove porodice

Radionica Raznolikost tjelesnih mogućnosti sa Larisom Lipovac

Svijet mogućnosti: Posjeta i radionica u JU Zavod Mjedenica

Članovi projektnog tima u posjeti Ustanovi Pazarić

Svijet mogućnosti: Nastavak projektnih aktivnosti u Sarajevu

Rosa May Billinghurst

Svijet mogućnosti: Finalna, četvrta radionica u Budvi

Treći dan radionica i razgovori sa roditeljima u Budvi

Drugi dan radionica u Budvi

Svi članci
Ko-financirano od:
Ko-finansirano od strane Evropske unije
Partneri:
Skip to content