East West Centar Sarajevo jedna je od vodećih nezavisnih kulturnih organizacija u regionu i najuspješnija međunarodna bh. teatarska kompanija. East West Centar je predstavljao BiH, na najvećim svjetskim teatarskim festivalima, kao što su Edinburgh International Festival; Festival d'Avignon, Singapore Arts Festival; City of Culture of United Kingdom, Derry/Londonderry; Queens Festival, Belfast; Festival Kontakt, Torun, Poljska; Baltic House, St. Petersburg, Rusija; Mittelfest, Italija; Sibiu International Festival, Rumunija. Bili smo prva teatarska kompanija iz regiona koja je gostovala u Royal Swedish Opera u Štokholmu. U regionu smo igrali na festivalima Sterijno Pozorje, Novi Sad, Srbija;  Ohridsko ljeto, Makedonija; Prelet, Ljubljana, Slovenija; Međunarodni teatarski festival MES, Sarajevo; Desire Central Station, Subotica, Srbija i u najvažnijim regionalnim teatarskim kućama: Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija; Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb, Hrvatska; Crnogorsko narodno pozorište, Podgorica, Crna Gora; Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd, Srbija;  Srpsko narodno pozorište, Novi Sad, Srbija; Slovensko narodno gledališče, Maribor, Slovenija.  U našim predstavama koje smo kreirali i igrali u BiH učestovalo je preko 1000 umjetnika iz 23 zemlje.

Festival Grad Teatra Budva  je kulturna manifestacija koja se odvija tokom ljetnjih mjeseci u Budvi (CG) pod pokroviteljstvom Opštine Budva. Od svog osnivanja, 1987. godine, ovaj festival obnavlja mediteranski duh Starog grada i svaki od njegovih trgova i pjaceta, ali i djelova grada izvan starogradskog jezgra, pretvara u scenu na otvorenom na kojoj i posjetilac i slučajni prolaznik postaju učesnici umjetničkog čina. Budući da je od svog osnivanja neizostavni dio turističke ponude grada, Grad teatar je, a time i Budva, neizostavna destinacija kako građanima, tako i turistima, o čemu svjedoči i činjenica da festival svake godine posjeti oko 15.000 ljudi. Zamišljen kao presjek savremenih ostvarenja prije svega pozorišnog, a potom i likovnog, muzičkog i književnog stvaralaštva, Grad teatar kvalitetom programa potvrđuje svoj renome ne samo kao domaćin brojnim trupama i stvaraocima, već i kvalitetom produkcijske djelatnosti kojom preispituje autentično kulturno naslijeđe Budve i Crne Gore i njegovo implementiranje u savremene modele umjetničkog djelovanja.Najpoznatije predstave proistekle iz produkcione radionice „Grada teatra“ (77 do sada), samostalno ili u saradnji sa renomiranim pozorišnim kućama zemlje i regiona, “Kanjoš Macedonović”, “Lažni car Šćepan Mali”, “Čekajući Godoa”, “Karolina Nojber”, “Banović Strahinja”, “San ljetnje noći”, “Jegorov put”, “Konte Zanović”, “Montenegrini”, “Bura”, “Hamlet”, „Kaligula“, „Skočiđevojka“, „Don Krsto“, “Rasprava”, “Otelo”, “Višnjik”, “Grk Zorba”, “Božanstvena komedija”, “Ribarske svađe”, „Uspavanka za Vuka Ničijeg“, „Amadeus“, „Prokleta avlija“, „Tri sestre“, “Krvave svadbe” i dr, inovativnim pristupima su već prepoznate kao predstave koje su promijenile tokove pozorišnog života regije. Muzički, likovni i književni program, takođe su neizostavni dio Grada teatra.

Srpsko narodno pozorište osnovano je 16/28. jula 1861. godine u Novom Sadu, u tadašnjoj Carevini Austriji (od 1867. Austrougarska monarhija). U Vojvodini je do tada već postojala duga pozorišna tradicija, od đačkih diletantskih predstava, pa sve do privatnih profesionalnih pozorišnih trupa. Pozorište je davalo predstave po svim mjestima u Vojvodini, ali je gostovalo i van Vojvodine. U Novom Sadu predstave su igrane u dvorani na spratu kafane „Kod sunca”, u sali kafane „Kod kraljice Jelisavete” (današnji hotel „Vojvodina”), ljeti u areni „Kod Zelenog venca” (na mjestu današnjeg Apolo-centra), od 1872. do 1892, kada je srušena zgrada na Trifkovićevom trgu i od 1895. u Dunđerskovom pozorištu (nalazilo se u dvorištu današnjeg Hotela „Vojvodina” i izgorjelo u požaru 22. januara 1928), pozorišna zgrada koju je veleposjednik Lazar Dunđerski ustupio Srpskom narodnom pozorištu. U periodu između 1918 i 1941 godine,  Srpsko narodno pozorište radi u potpuno novim političkim i društvenim uslovima – Vojvodina je u sastavu nove države. U veoma teškim uslovima, bez državne pomoći Društvo za Srpsko narodno pozorište obnavlja rad Pozorišta. Srpsko narodno pozorište osnovalo je 1947. Operu, a 1950. Balet. SNP je 2006. godine postalo član Evropske teatarske konvencije i član Asocijacije Kvartet, u kojoj su i teatri iz Mađarske, Republike Češke i Francuske. Srpsko narodno pozorište je 2011. godine bilo domaćin Generalne skupštine Evropske teatarske konvencije, jedne od dvije najuglednije evropske pozorišne organizacije, a dvije godine kasnije predstavnik SNP-a je izabran za člana Upravnog odbora ove Asocijacije. Iste, 2011. godine, zgrada Srpskog narodnog pozorišta je sredstvima Fonda za razvoj Vojvodine temeljno renovirana.

Plesni centar Tala je, u protekle dvije decenije, svoje aktivnosti i projekte transformirao, nadograđivao i proširivao stvarajući živi organizam plesnog centra, koji izrasta iz neprekidnog dijaloga s plesnim umjetnicima i umjetnicama, kao i brojnim akterima nezavisne izvedbene scene. Od samog osnutka 2000 god., ova umjetnička organizacija je, u nedostatku institucionalnih struktura, svojevrsno utočište i koprodukcijski partner umjetnicima plesne nezavisne scene. Vizija koja pokreće ovaj plesni centar svih ovih godina je jedinstven i otvoren prostor koji akterima plesne i izvedbene scene te njihovim polaznicima – djeci, mladima, umjetnicima i široj društvenoj zajednici koja gravitira plesnim programima – osigurava siguran prostor za učenje, druženje, rad i stvaranje, kvalitetne uvjete rada i organizacijsku podršku kako bi maksimalno iskoristili svoj kreativni kapacitet i umjetnički potencijal. Dugogodišnji san ovog plesnog kolektiva o multifunkcionalnom, suradničkom prostoru i inkubatoru izvedbenih umjetnosti ostvaruje se u aprilu 2022. godine, otvorenjem TALA PLE(j)S-a – Prostora za ples, umjetnost i zabavu. Misija Plesnog centra Tala je osigurati kvalitetno i stabilno okruženje za umjetnike i organizacije nezavisne plesne scene kontinuiranom prostornom, organizacijskom i materijalnom podrškom, kao i okruženjem suradnje, partnerstva i uzajamne brige. Posvećeni su istraživanju, razradi i realizaciji novih ideja, modela produkcije, prezentacije, distribucije i kontekstualizacije plesa i srodnih umjetnosti, kao i kreiranju, usvajanju i primjeni novih znanja i pojmova, a sve kako bi afirmirali ples kao samostalnu, relevantnu i održivu umjetnost. Provođenjem kontinuiranih edukacijskih programa, specijaliziranih radionica i Art kampova, okupljaju razne društvene zajednice, posebnu pažnju obraćajući na inkluzivnost i dostupnost. Time se razvija raznovrsna publiku koja postaje sudionikom i stalnim pratiteljem suvremenih izvedbenih umjetnosti. Istovremeno, naprednim edukacijskim programima koji uključuju i brojne profesionalne nastupe i suradnje, dolazi do stvaranja budućeg stručnog kadra, a sve s ciljem integriranja umjetnosti u svakodnevni život raznih zajednica. Koprodukcijskim i prezentacijskim formatima potiču se inovativni, uzbudljivi i riskantni umjetnički eksperimenti te se kreira zajednički diskurs oko relevantnih umjetničkih i teorijskih pitanja.

Ko-financirano od:
Ko-finansirano od strane Evropske unije
Partneri:
Skip to content