Svijet mogućnosti

Pozorište i ljudi sa poteškoćama

Ljudi sa poteškoćama u mnogim slučajevima mogu i producirati i uživati u pozorištu. Umjetnost općenito i pozorište posebno mogu biti od velike koristi za osobe sa poteškoćama. Na zapadnom Balkanu vrlo je malo pozorišnih aktivnosti koje su specijalizovane za i/ili o osobama sa poteškoćama. “Svijet mogućnosti” je projekat koji njeguje pozorište za i o osobama sa poteškoćama. Omogućava i mobilnost osoba sa poteškoćama i osoba koje se o njima brinu. Okupiće ljude sa poteškoćama; profesionalce čije je polje rada sa osobama sa poteškoćama (psiholozi, terapeuti, pedagozi i drugi) i profesionalne umjetnike (glumci, muzičari, vizuelni umjetnici, pisci, reditelji). Održaće se u Budvi, Crna Gora; Novom Sadu, Srbija i Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Učesnike će činiti osobe sa poteškoćama (i osobe koje ih prate) i profesionalni umjetnici. Oni će zajedno imati niz radionica. Tokom ovih radionica kreiraće set scena koje stvaraju osobe sa poteškoćama, kao i scenski materijal za profesionalnu umjetničku pozorišnu predstavu. Jedna prezentacija odabranoj publici bit će zbirka scena koje su producirali i izveli osobe sa poteškoćama ili u suradnji s profesionalnim umjetnicima. Drugu predstavu kreiraju i igraju isključivo profesionalni umjetnici, a njena tema će biti život osoba s poteškoćama i njihovih voljenih. Ova profesionalna emisija će biti za širu publiku. U ovaj primorski grad će doći učesnici sa posebnim potrebama i ljudi koji brinu o njima, kao i stručnjaci iz oblasti i profesionalni umjetnici.

Ideja je da se otvori put budućem osnivanju Balkanskog umjetničkog centra za osobe sa poteškoćama u Budvi. Takav centar ne postoji na Zapadnom Balkanu. Također, osobe sa poteškoćama svih uzrasta nisu previše pokretne jer njihovo putovanje često zahtjeva posebne uslove i pratnju. Ovo će im biti prilika da otputuju na more i upoznaju ljude iz drugih gradova i zemalja dok se upuste u zanimljivu i inspirativnu kreativnu aktivnost uz vođenje profesionalaca.

Aktivnosti

Budva Radionica 1

Novi Sad Radionica 2

Sarajevo Rradionica 3

Premijera

6 i 9. april 2024. – Srpsko narodno pozorište Novi Sad

11. maj.2024. – Narodno pozorište Sarajevo

27. maj 2024. – Gradsko dramsko kazalište Zagreb

15-16. juli – Festival Grad teatar Budva

Svijet mogućnosti će biti od koristi kako za oblast rada sa osobama sa poteškoćama, tako i za profesionalnu umjetnost. Profesionalna umjetnost rijetko smatra osobe s poteškoćama subjektom ili likovima predstava i filmova. Iako se dosta govori o inkluzivnosti u umjetnosti Zapadnog Balkana, vrlo se malo radi o tome. Svijet mogućnosti će biti pionir u većoj inkluzivnosti u  umjetnosti Zapadnog Balkana, a također će stvoriti osnovu za prvi Balkanski umjetnički centar za osobe sa poteškoćama.

O projektu Svijet mogućnosti

Koliko možete voljeti? Da li je ljubav neograničena?

Da li ste empatična osoba? Da li je empatija beskonačna?

Šta učiniti ako ne možete izbjeći stvarnost punu izazova?

Koje su granice strpljenja?

Ima li solidarnost ikakvog smisla?

Šta je milost?

Ova pitanja su dio svačijeg ličnog svijeta. To je naše najintimnije razmišljanje; razgovor koji vodimo sami sa sobom. “Svijet mogućnosti” je pozorišna predstava o osobama sa invaliditetom, njihovim porodicama i njihovim terapeutima. To je realnost koja pokazuje nevjerovatnu sposobnost ljudi da vole i da se žrtvuju. To je također svijet mnogih izazova i ponekad tragičnih ishoda. To je svijet u kojem je smisao života inkarniran na najjači mogući način.

“Svijet mogućnosti” prati brojne likove u vanrednim okolnostima uzrokovanim cerebralnom paralizom i autizmom. Priče koje se odvijaju pred nama su nevjerovatne. Natjeraju nas da razmišljamo o životu iz novog i iznenađujućeg diskursa i pokreću nas iz temelja.

“Svijet mogućnosti” je izvanredna predstava i u pozorišnom smislu sa svojom inovativnom dramaturgijom. Takođe je vizuelno lijepa i ima impresivnu originalnu muziku.

Ko-financirano od:
Ko-finansirano od strane Evropske unije
Partneri:
Skip to content