Članovi projektnog tima u posjeti Ustanovi Pazarić

Članovi autorskog i produkcijskog tima projekta Svijet mogućnosti, predvođeni direktorom East West Centra Sarajevo, rediteljem Harisom Pašovićem, projektnom koordinatoricom Srpskog narodnog pozorišta (SNP) Novi Sad, Draganom Kuzmanović i projektnom koordinatoricom Festivala Grad teatar Budva, Aleksandrom Maslovar posjetili su Ustanovu za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje Pazarić 30. novembra 2023. godine.

U sastavu projektnog tima također su bili članovi glumačkog ansambla SNP Lidija Stevanović, Gordana Đurđević-Dimić, Jelena Antonijević, Sanja Ristić-Krajnov, Aljoša Đidić, Marko Savković, Aca Lazin, Aleksandar Sarapa i Vukašin Ranđelović, direktorica Plesnog centra Tala iz Zagreba, koreografkinja Larisa Lipovac, scenografkinja Andreja Rondović te prijatelji projekta, pomoćnica direktora ŠOSO Milan Petrović Novi Sad Svetlana Bašević, školski psiholog u ŠOSO Milan Petrović Maja Kukobat i Direktorica JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa teškoćama i smetnjama u razvoju Biseri iz Budve, Miljana Radoman.

U razgovoru sa direktorom Ustanove Pazarić Samirom Suljagićem, Predsjednicom UO Ustanove Mirjanom Mihalj i članom UO Ustanove Pazarić Avdom Kovačevićem, članovi projektnog tima su detaljno upoznati sa radom Ustanove i svakodnevnoj brizi za korisnike.

Podršku projektu pružila je i Duška Jurišić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koja je naglasila važnost ostvarivanja svih prava osoba sa poteškoćama u razvoju koja, zbog kompleksnog sistema u BiH, se još uvijek ne ostvaruju u cjelosti.

 

Nakon sastanka, članovi projektnog tima su u pratnji rukovodioca Socijalne službe Anele Čolić, posjetili objekte Ustanove, uključujući smještaj za korisnike predškolskog i školskog  uzrasta i Centar za edukaciju i osposobljavanje u kojem se provode radno-okupacioni tretmani (rad u kreativnim radionicama, psiho-socijalna podrška, sportska terapija) na lokalitetu Resnik. Članovi prjektnog tima potom su posjetili objekte za stanovanje namijenjene integraciji u lokalnoj zajednici na lokalitetima Ramići I i II.

U ovom trenutku Ustanova Pazarić vodi brigu o 336 korisnika sa poteškoćama u razvoju, koji dolaze sa područja širom Bosne i Hercegovine. Historijat Ustanove počinje 1947. godine kada je osnovan Dom za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja – ratne siročadi. Ustanova zapošljava 159 radnika, od kojih 61 njegovateljica/njegovatelja. Dvadeset devet uposlenika su stručni kadar – logoped, defektolozi, psiholozi, odgajatelji, radni, okupacioni i sportski terapeuti. Prema potrebama, u Ustanovi su također angažovani socijalni radnici te medicinski kadar – medicinski tehničari i fizioterapeuti.

Posjeta Ustanovi Pazarić, realizovana u sklopu 5. Sarajevo Festa, dio je međunarodnog teatarskog projekta Svijet mogućnosti/Enabled Theatre u produkciji East West Centra Sarajevo, Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, Festivala Grad teatra Budva i Plesnog centra Tala Zagreb, a čije premijerno izvođenje očekujemo u aprilu 2024. godine u Srpskom narodnom pozorištu Novi Sad, potom na 6. Sarajevu Festu, u Zagrebu i u sklopu programa Festivala Grad teatar u Budvi.

Projekat Svijet mogućnosti/Enabled Theatre je regionalni umjetnički projekat koji za cilj ima veću inkluziju u umjetnosti na Zapadnom Balkanu, a koji podržava Kreativna Evropa.

Ko-financirano od:
Ko-finansirano od strane Evropske unije
Partneri:
Skip to content