Posjeta Dnevnom boravku osoba sa autizmom

U petak, 24. marta učesnici projekta Enabled Theatre/Svijet mogućnosti predvođeni rediteljem Harisom Pašovićem i projektnom koordinatoricom Srpskog narodnog pozorišta Draganom Kuzmanović, posjetili su Dnevni boravak osoba sa autizmom u okviru ŠOSO „Milan Petrović“ na Klisi.

Tom prilikom prisutnima se obratila dr. Danijela Tamaš, direktorica Dnevnog boravka, koja je predstavila korisnike i način funkcionisanja odjeljenja. U Dnevnom boravku na Klisi borave teži slučajevi osoba sa autizmom i njihova uzrasna dob je šarolika. Najstariji korisnik ima blizu pedeset godina. Pored osoba sa težim oblicima autizma, u Dnevnom centru također borave i osobe sa težim oblicima cerebralne paralize i lakšim i težim smetnjama.

Slađana Krejić-Slavčić, defektolog, zadužena je za osobe sa teškim tjelesnim invaliditetima. U tom djelu boravka smješteno je nekoliko osoba sa teškim oblicima cerebralne paralize. Ona nam je predstavila slučaj Borka, osobe od preko četrdeset godina koji je mentalno u potpunosti očuvan ali koji je zbog teškog oblika cerebralne paralize vezan za kolica i nije u mogućnosti da govori i samostalno brine o sebi. Ona je njegovu mentalnu očuvanost kroz testove primjetila i pokrenula je akciju prikupljanja sredstava za kupovinu „Tobi“ uređaja, koji putem senzora funkcioniše na pogled. Tako da je Borko dobio uređaj zahvaljujući kojem je uspostavio komunikaciju sa spoljašnjim svijetom. Napisao je i pjesmu koju nam je glumac Marko Savković pročitao.

Pored Borka, Slađana nam je predstavila i slučaj mladića sa stečenim invaliditetom koji je sa devetnaest godina pao sa motora i zadobio teške tjelesne povrede i višestruke povrede glave. On je također vezan za kolica, ne govori i ne može da brine o sebi i uči da koristi „Tobi“ mašinu. Nakon posjete Dnevnom boravku, učesnici projekta prevezeni su nazad do Srpskog narodnog pozorišta.

Ko-financirano od:
Ko-finansirano od strane Evropske unije
Partneri:
Skip to content