Helen Keller

Da li ste znali da je Helen Keller, poznata američka književnica i aktivistkinja, od djetinjstva bila slijepa i gluha? Autorica je dvanaest knjiga među kojima su Priča mog života, Optimizam, Svijet u kojem živim, Iz mraka, Moja religija i Dnevnik Helen Keller. Uz književni rad, Keller je bila aktivna u Američkoj fondaciji za slijepe, gdje je radila na osvješćivanju javnosti vezano za probleme slijepih i gluhonjemih osoba te poboljšanju državne skrbi za slijepe. Keller je za svoj rad dobila brojna priznanja i postala je jedna od najznačajnijih ikona američke popularne kulture i simbol osoba sa invaliditetom koje uspijevaju pobijediti svoju hendikepiranost.

Ko-financirano od:
Ko-finansirano od strane Evropske unije
Partneri:
Skip to content