Aleksandar Sarapa

Glumac

Aleksandra Maslovar

Projektni koordinator Festivala "Grad teatar" Budva

Aljoša Đidić

Glumac

Anisija Bogdanov

Sufler

Avdo Kovačević

Član Upravnog odbora Ustanove za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje Pazarić

Dino Šukalo

Kompozitor

dr. Dejan Sredojević

Scenski govor

Dragana Kuzmanović

Projektni koordinator Srpskog narodnog pozorišta

Duška Jurišić

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH

Gordana Đurđević-Dimić

Prvakinja Drame Srpskog narodnog pozorišta

Haris Pašović

Reditelj i direktor East West Centra Sarajevo

Ivana Jančić

Scenograf

Jelena Antonijević

Glumica i asistent reditelja

Jovan Marković

Koordinator Radnog centra ŠOSO "Milan Petrović"

Larisa Lipovac

Koreograf

Lidija Stevanović

Prvakinja Drame Srpskog narodnog pozorišta

Maja Kukobat

Psiholog

Marija Feldeši

Glumica

Marina Sremac

Kostimograf

Marko Savković

Glumac

Milan Kovačević

Glumac

Milena Lubarda-Marojević

Direktorica Festivala "Grad teatar" Budva

Miljana Radoman

Direktorica JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Biseri“

Milovan Filipović

Glumac

Mina Pavlica

Glumica

Minja Davidović

Asistent kostimografa

Mr. sc. Zumreta Jeina

Direktorica JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica

Rade Perović

Gumac

Samir Suljagić

Direktor Ustanove za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje Pazarić

Sanja Ristić-Krajnov

Glumica

Sonja Damjanović

v. d. direktora Drame SNP Novi Sad

Svetlana Bašević

Zamjenica direktora Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“

Vladimir Savin

Inspicijent SNP Novi Sad

Vukašin Ranđelović

Glumac
Ko-financirano od:
Ko-finansirano od strane Evropske unije
Partneri:
Skip to content